Minna-palkinnon tarina

Suomalaisen Naisliiton ensimmäisen Minna-palkinnon, 2 000 euroa, sai tietokirjailija, filosofian tohtori Minna Maijala Jyväskylässä Naisliiton syksyn 2019 Minna Canth -seminaarissa.

Perusteluissa palkintoraati, johon kuuluvat Naisliiton ja Vilkemaan stipendisäätiön edustajien lisäksi asiantuntijajäsenenä Minna Canthin seura, totesi seuraavaa:

Minna-palkinto on Suomalaisen Naisliiton ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi perustama palkinto. Se annetaan naisille tai naisryhmälle, jotka edistävät Minna Canthin tavoin tasa-arvoa teoillaan, puheillaan, aloitteillaan, kirjoituksillaan ja taiteellaan. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Minna Canth oli aikakautensa radikaalein kirjailija. Hän osoitti, että valtarakenteet ylläpitivät eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisia epäkohtia, eivät yksittäiset ihmiset. Samaan rakenteiden muuttamiseen liittyvät tämän ajan #metoo-liikkeen ja Greta Thunbergin esittämät haasteet. Asiat eivät kehity vanhoilla rakenteilla.

Minna Maijala on nostanut tutkimuksillaan Minna Canthin uudestaan näkyväksi, kirkastanut hänen henkilökuvansa ja uudistanut elämäkertakirjoittamisen. Kirjallaan Herkkä, hellä hehkuvainen Minna Canth hän on verevöittänyt kirjailijan eläväksi, voimakkaasti kokevaksi, lahjakkaaksi ja nöyräksi ihmiseksi. Tänä vuonna ilmestyneet Minnan Canthin rakkaudesta ja rahasta kertova Punaiset kengät ja novellikokoelma Minna Canth - ihmisen kuva monipuolistavat liputusMinnan kuvaa. Punaiset kengät -kirjan esipuheessa palkinnonsaaja kertoo, että teos on ”kaikille naisille, jotka eivät välitä pysyä ruodussa”.

Minna Maijalan vastaus/kiitospuhe, jossa hän kertoi, mihin aikamme ongelmiin Minna Canth puuttuisi tänään, julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuussa ilmestyvässä Minna-lehdessä.

Suomalainen Naisliitto on Suomen vanhimpia naisasiajärjestöjä. Jo 112 vuotta se on puolustanut naisten oikeuksia ja lisännyt heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan.

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö on taas Naisliiton vuonna 1965 perustama säätiö, jonka nimikkohenkilö, Hilja Vilkemaa, oli vahva vaikuttaja liitossa 1910–1960-luvuilla. Hän testamenttasi omaisuutensa nimeään kantavalle stipendisäätiölle. Sen jakamien apurahojen ja palkintojen avulla Suomalainen Naisliitto edistää naisten pyrkimystä itsenäiseen, tasa-arvoiseen ja tulokselliseen toimintaan.

Sääntöjensä mukaan säätiö jakaa tunnustuspalkintoja naisille, jotka ovat suorittaneet urauurtavaa tai muuten suuriarvoista työtä tieteen, taiteen, kirjallisuuden, lehtityön tai tekniikan alalla tai yhteiskunnan eri tehtävissä.Säätiön ensimmäisen tunnustuspalkinnon tieteen parissa sai Riitta Auvinen vuonna 1971 väitöstyöhön. Väitöskirja Nainen miehen yhteiskunnassa herätti laajaa huomiota ja asemoi Riitta Auvisen vahvana feministinä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla korostui myös Suomalaisen Naisliiton asema yhteiskunnassa feminismiä tukevana järjestönä.

– Teksti: Maija Kauppinen.

Tietokirjailija, filosofian tohtori Minna Maijala (keskellä) sai ensimmäisen Suomalaisen Naisliiton Minna-palkinnon. Vierellä palkinnon ideoinut, palkintoryhmän puheenjohtaja Anneli Mäkinen (oik.) ja sen rahoittaman Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön puheenjohtaja Marja-Riitta Tervahauta. – Kuva: Merja Helle.