Suomalaisen Naisliiton Hämenlinnan yhdistyksen jäsenyydet liiton toimikunnissa vuonna 2021

Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys osallistuu aktiivisesti liittonsa toimintaan sen hallituksessa, toimikunnissa ja työryhmissä sekä Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallituksessa.

Suomalaisen Naisliiton hallituksessa Hämeenlinnan yhdistystä edustaa Ritva Karinsalo.   

Naisliiton kirjastotoimikunnassa yhdistyksen edustajana on Sinikka Sipilä, taloustoimikunnassa Sinikka Jokinen, tiedotustoimikunnassa Anneli Mäkinen ja Ritva Passiniemi, strategiatyöryhmässä Ritva Karinsalo ja Ritva Passiniemi, Naisten Äänen työ- ja asiantuntijatyöryhmässä Pirkko Keskinen ja Maija Kauppinen, Minna-lehden toimitusneuvostossa Pirkko Keskinen ja Minna-palkintoraadissa Maija Kauppinen. 

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallituksen jäseninä ovat yhdistyksemme edustajana Heli Eskolin ja Naisliiton Helsingin  yhdistyksen edustajana Maija Kauppinen..

Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksessä käynnistyi lokakuussa 2015 lukupiiri Minnan salonki- Se kokoontui kolme vuotta jäsentensä kodeissa, siirtyi keväällä 2018 kahvila Villa Marenkiin Eteläkadulle, jossa toimi kevääseen 2020 saakka, jolloin koronaepidemia keskeytti salongin toiminnan. Syksyllä salonki kokoontui kerran yksityiskodissa, kerran RaamiDaamien kahvilassa. .

Minnan salongin emäntä Leena Rönkkö ehdotti Suomen itsenäisyyden juhlavuonna Naisliitolle naiskirjailijoiden TOP 101 -listan keräämistä. Liitto ja sen kirjastotoimikunta hyväksyivät ehdotuksen, mikä esiteltiin Liiton kevätkokouksessa Tampereella. TOP 101 -sato esiteltiin vuoden 2017 Juhla-Minnassa. Kaksi vuotta myöhemmin Leena Rönkkö kokosi kaikki ehdotukset kommentteineen yhdeksi listaksi.   

Minnan salongista ja TOP 101-listasta voit lukea tarkemmin tämän sivuston erillisosioista.