Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksen jäsenyydet liiton toimikunnissa vuonna 2023

Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys osallistuu aktiivisesti liittonsa toimintaan sen hallituksessa, toimikunnissa ja työryhmissä sekä Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallituksessa.

Suomalaisen Naisliiton hallituksessa Hämeenlinnan yhdistystä edustaa Ritva Karinsalo.

Naisliiton kirjastotoimikunnassa yhdistyksen edustajana on Sinikka Sipilä, taloustoimikunnassa Ritva-Liisa Aho, Naisten Äänen toimikunnassa Maija Kauppinen, Minna-lehden toimitusneuvostossa Pirkko Keskinen. Saavutettavuusprojektissa ovat yhdistyksen jäsenet Pirkko Keskinen, Kirsti Pohjonen, Maija Kauppinen ja Anneli Mäkinen. Mediaryhmä koostuu viestintätoimikunnasta, Minnan toimitusneuvostosta ja yhdistysten viestintävastaavista. Se kokoontuu kerran vuodessa ja yhdistystä edustaa tiedottajamme Maija Kauppinen.

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallituksen jäseninä ovat yhdistyksemme edustajana Anneli Mäkinen.