Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksen hallitus 2021

Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys ry:n hallitus 2021:

Ritva Karinsalo, puheenjohtaja
Pirkko Keskinen, varapuheenjohtaja
Heli Eskolin, jäsen
Aino Krohn, jäsen
Kukka Lehmusvirta, jäsen
Jaana Villanen, jäsen

.