Elisabeth Rehn Militariassa


Suomen ja koko maailman ensimmäinen puolustusministeri Elisabeth Rehn puhui elokuun kolmantena torstaina naisten roolista rauhan ja oikeuden turvaajina. Luento kuului Museo Militarian vuoden 2017 luentosarjaan Tukijoukkoja ja taisteluita - naiset maanpuolustuksen toimijoina, jonka suojelina on ministeri Rehn, Luennon järjestivät Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys ja Museo MIlitaria.─ Kuva: Museo Militaria. 


Museo Militarian Tykkihalli täyttyi elokuun kolmantena torstaina, kun 138 naista ja miestä oli tullut kuulemaan lasikaton rikkojaa, ministeri Elisabeth Rehniä. Hänen puheenvuoronsa voi tiivistää lauseeseen: Rakennetaan yhdessä maailma, jossa jokaisella - myös naisella - on hyvä elää. ─ Kuva: Museo Militaria.


 Ennen luentoa ministeri Elisabeth Rehnillä ja luentotilaisuuden järjestäjillä oli antoisa juttutuokio. Emäntänä oli Museo Militarin johtaja Miia-Leena Tiili (toinen oik.). Hänen vieressään on Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksen hallituksen jäsen Kirsti Ikonen, joka on ollut yhdistyksen edustajana luentosarjaa suunnitelleessa työryhmässä ja primus motor suunniteltaessa ministerin vierailua. Vasemmalla yhdistyksen puheenjohtaja Maija Kauppinen.