Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksen vuosikokous 2019


Hämeenlinnan naisliittolaiset valitsivat vuosikokouksessaan 
maaliskuussa uudeksi puheenjohtajakseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
hallintonotaari Kaija Lehtisen. Kokous oli kahvila Laurell´in kabinetissa. - Kuva: Maija Kauppinen


Hämeenlinnan Naisliiton vuosikokoukseen kutsutaan aina joku jäsen 
kertomaan työ- ja elämäntarinaansa. Nyt ääneen pääsi toimittaja Pirkko 
Keskinen, jolla oli paljon mielenkiintoista kerrottavaa muun muassa 
pääkirjoitusvuosistaan Kainuun Sanomissa. Vieressä istuvat
tamperelaisjäsenemme Kirsti Pohjonen, yhdistyksen sihteeri Heli Eskolin 
ja vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Miina Vuorela, jäsenemme 
hänkin. - Kuva: Maija Kauppinen.