Tutustuminen Lepaaseen 28.8.2019


Elokuun viimeisellä viikolla joukko Hämeenlinnan naisliittolaisia 
sekä liike- ja virkanaisia tutustui Lepaaseen ja sen mielenkiintoiseen 
historiaan. - Kuva: Kaija Lehtinen.


Oppaana retkeläisillä oli kotiseutuneuvos Erkki Ulamo, joka vangitsi 
tarinoillaan kuulijoittensa mielenkiinnon. - Kuva: Maija Kauppinen.


Hämeen ammatti-instituutin puutarhaopetuksen lisäksi Lepaa tarjoaa 
kävijälleen vanhaa kartanokulttuuria, monipuolisia puistoja ja puita 
sekä harvinaista kasvillisuutta. - Kuva: Kaija Lehtinen.