Kiinteistönvälitystyön oikeudelliset puitteet, auditointi ja välitystilanne Hämeenlinnassa.

Perinteinen lounastapaamisen yhteydessä järjestetty luento ja keskustelutilaisuus jäsenille pidettiin 14.1.Toimitusjohtaja Maarit Lindqvist kertoi tuolloin Ravintola Verkassa kiinteistövälitysyhtiönsä Kotimökki oy:n auditointiprosessista ja kiinteistövälityksen nykytilasta Hämeenlinnassa. 

Toimitusjohtaja Maarit Lindqvist on yhdessä miehensä kanssa yrittäjänä hämeenlinnalaisessa Kotimökki Oy kiinteistönvälitysyhtiössä. Yhtiö on tiettävästi ainoa paikallinen kiinteistönvälitysyhtiö, joka on auditoitu ja jo toistuvasti  vuodesta 2014 lähtien. Auditointi takaa toiminnan  laadun ja sen puolueettoman arvostelun ulkopuolisten tahojen kautta ja jatkuvana prosessina,

Keskusteluissa kävi ilmi, että Hämeenlinnassa on runsaasti tarjontaa myytävistä asunnoista. Tällöin on laadukas kiinteistönvälittäjä hyvin tarpeellinen myyjälle. Millainen sitten on laadukas toimija. Esille nousi luotettavuus -tehdään mitä sovitaan, sekä asiakirjojen oikeellisuus ja lainmukaisuus.Palvelualttius on tärkeä, erityisesti korostui välittäjän säännöllinen yhteydenpito toimeksiantajaansa. Nämä ominaisuudet luontuvat jos välittäjän taustalla on, kuten Kotimökki oy pariskunnalla, laaja-alainen ammattitaito muiltakin työtä tukevilta aloilta. 

Tilaisuus oli lämminhenkinen ja kirvoitti kielenkannat vielä pitkään luennoitsijan poistuttuakin keskustelemaan Hämeenlinnan kunnallisista asioista yleensäkin. Teksti: Kaija Lehtinen

Kuva; auditointiasiakirjoja, vas. Maarit Lindqvist ja Kaija Lehtinen. Kuva: Maija Kauppinen


  • 14.1.2020